Edith Hunter

Edith Hunter, a member of a well-known Unitarian family, lived in Carmarthen from 1863 until her marriage in 1877. By April 1875, Edith had been appointed as secretary to the RSPCA in South West Wales and she was described as ‘the principal mover in the matter’.

Edith brought many successful prosecutions, including several relating to the welfare of donkeys used in cockle gathering. It is clear that Edith’s work on behalf of the Society was exceptional, attracting international attention, particularly in the United States of America.

The anti-vivisection movement was close to Edith’s heart and she campaigned with considerable determination and enthusiasm, organizing a petition in Carmarthen town to be presented to Parliament. Despite Edith’s relatively short time in Carmarthen she showed a deep dedication to the public life and welfare of the community with the intelligent vibrancy of an educated, forceful and committed woman.

Edith died in 1923.

Roedd Edith Hunter yn aelod o deulu Undodaidd adnabyddus, a bu’n byw yng Nghaerfyrddin o 1863 hyd at ei phriodas yn 1877. Erbyn Ebrill 1875, roedd Edith wedi’i phenodi’n ysgrifenyddes i’r RSPCA yn ne-orllewin Cymru. Disgrifiwyd hi fel ‘prif arweinydd yr achos’.

Ymroddodd Edith i hyrwyddo’r achos gan ddod â llawer o erlyniadau llwyddiannus, gan gynnwys sawl un yn ymwneud â lles asynnod a ddefnyddid wrth gasglu cocos. Mae’n amlwg bod gwaith Edith ar ran y Gymdeithas yn eithriadol, a thrwy hynny denodd sylw yn rhyngwladol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau.

Roedd y mudiad gwrth-vivisection yn un a oedd yn agos at galon Edith ac ymatebodd hi gyda chryn benderfyniad a brwdfrydedd, gan drefnu deiseb yng Nghaerfyrddin i’w chyflwyno i’r Senedd.

Er mai am amser cymharol fyr y bu yng Nghaerfyrddin dangosodd Edith ymroddiad dwfn i fywyd cyhoeddus a lles y gymuned gyda bywiogrwydd deallus menyw addysgedig, rymus ac ymroddedig.

Bu farw edith ym 1923.

Courtesy of Carmarthen Civic Society, Carmarthenshire Antiquarian Society and Women’s Archive Wales.

Categories: Philanthropists | Public Servants | Science & Medicine

Related entries: